Month: January 2015

Năm 2009 một trận động đất mạnh gây ra thiệt hại nghiêm trọng ở Italia

Năm 2009 một trận động đất mạnh gây ra thiệt hại nghiêm trọng ở Italia. Sau trận động đất đó 6 nhà khoa học bị phạt tù vì tội không dự đoán được động đất, phán quyết này nhận được sự phản ứng quyết liệt của các nhà khoa học Italia và thế giới. Cuối

Năm 2009 một trận động đất mạnh gây ra thiệt hại nghiêm trọng ở Italia

Năm 2009 một trận động đất mạnh gây ra thiệt hại nghiêm trọng ở Italia. Sau trận động đất đó 6 nhà khoa học bị phạt tù vì tội không dự đoán được động đất, phán quyết này nhận được sự phản ứng quyết liệt của các nhà khoa học Italia và thế giới. Cuối

Năm 2009 một trận động đất mạnh gây ra thiệt hại nghiêm trọng ở Italia

Năm 2009 một trận động đất mạnh gây ra thiệt hại nghiêm trọng ở Italia. Sau trận động đất đó 6 nhà khoa học bị phạt tù vì tội không dự đoán được động đất, phán quyết này nhận được sự phản ứng quyết liệt của các nhà khoa học Italia và thế giới. Cuối