Chọn hình mẫu và tính cách cho thương hiệu (Tiến hành xây dựng thương hiệu ngay trong quá trình học Brand building tại học viện SAGE) Như thường lệ tôi sẽ post bài chia sẻ với ACE trong lớp về quá trình thực hành với bài học trên lớp đối với case cụ thể của