SEO đã trở thành 1 mặt trận mới trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ: