Month: September 2016

Tìm đối tác start

Tìm đối tác start-up nông nghiệp Chào các bạn Tôi là co-founder của RAVI một start-up nông nghiệp cung cấp các sản phẩm rau an toàn với những đặc điểm mới như sau: – Tất cả quá trình canh tác sơ chế đều được camera giám sát theo dõi và ghi lại, bất cứ ai