Bkav làm PR thành công quá nhỉ

Bkav làm PR thành công quá nhỉ, xu hướng nổi tiếng bằng gạch đá có vẻ đang rất hiệu quả

2 Comments

  1. Anh châu làm quả PR ” thèm lấy vợ” xem có bằng anh quảng không hehe

  2. ChauCD chưa lấy vợ à?

Comments are closed.