Cày ruộng nào

1  
Cày ruộng nào, bắt đầu vụ rau sạch đầu tiên. Tất cả quy trình canh tác bà con đều có thể giám sát qua camera 24/7 tại ravi.vn

104 Comments