Chia sẻ tầm nhìn của RAVI: bằng cách làm minh bạch và đúng đắn trong nông nghiệp

1 1 1  
Chia sẻ tầm nhìn của RAVI: bằng cách làm minh bạch và đúng đắn trong nông nghiệp, chúng tôi muốn biến rau sạch nói riêng và thực phẩm sạch nói chung thành điều bình thường trong xã hội.
Bạn có chia sẻ tầm nhìn này với chúng tôi không?

One Comment