Đã biết thế nào là Quan hệ

1  
Đã biết thế nào là Quan hệ ….. công chúng
Cảm ơn các anh Le Quoc Vinh, Nguyễn Đình Thành, Phan Tất Thứ đã mang đến rất nhiều điều thú vị với PR Elite School
#PrEliteSchool

17 Comments