Đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao 3 tỷ/ha

1 1 1 1 1 1  
Đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao 3 tỷ/ha. Ravi đầu tư 300tr/ha theo cách truyền thống, chỉ áp dụng những công nghệ thực sự hữu dụng
Liệu rằng hiệu suất kinh tế của nông nghiệp công nghệ cao có gấp 10 lần?

11 Comments