Nhìn Tây mà chán cho UX ở Việt Nam quá

1  
Nhìn Tây mà chán cho UX ở Việt Nam quá, mất bao công mua được em Eye tracking về mời test miễn phí mà còn chả ma nào thèm :((

35 Comments