Thuật toán Fred của Google có lẽ chỉ là một đợt penguin update vì mấy site của mình đợt trước dính penguin bỗng nhiên được thả

Thuật toán Fred của Google có lẽ chỉ là một đợt penguin update vì mấy site của mình đợt trước dính penguin bỗng nhiên được thả, từ khoá vọt lên đột ngột

31 Comments