Ừa sao

Ừa sao ! Bão rồi lên chùa cầu bình an cho bá tánh được hơm !!!!
Cầu cho ngừ ta đừng bắt chó lành nữa !!!
Cầu cho muôn dân bá tánh ai cũng có IphoneX lo le trên tay mà ko sợ bị cướp nó mượn !!!!!
: Trịnh Thảo
#Soho #CậuBa #NguyenHoangSon #Sondilangthang